نحوه استفاده از

 

عضو نیستید؟ از اینجا ثبت نام کنید

×

دولت سکولار پارسی

برای سی و چهار سال ما را به سکوت مجبور کرده اند. ما به اندازه کافی رنج کشیده ایم این دولت مستبد به شهروندان خود اهمیتی نمیدهد. مردم تحمل بی عدالتی بس است. در حال حاظر زمان برای عمل است. به ما بپیوندید در جنبش ما علیه این شارلاتانها. برای ساختن یک کشور جدید کشوری که عاری از فساد و حافظ حقوق همه است. هدف ما ایجاد یک دولت سکولار است. که به این هرج و مرج و ضرب و شتم که گریبانگیر ملت بزرگ ماست پایان میدهد. من در برابر خداوند متعال و شما مردم پارسی قول میدهم که تا آخرین نفس و قطره خونم برای آنچه حق است مبارزه کنم. و پیروزی نهایی از آن ماست. همه با هم به ساختن دولت با شکوه سکولار پارسیمان بپردازیم و به دنیا نشان بدهیم که فرهنگ واقعی ما مملو از دوستی و عدالت است. و ما مشکلاتمان را با عقل و تدبیر حل میکنیم نه با سلاح

پیام رهبر پارسی شما

شما با دادن یک فکر خوب در هر روز هفته